YÖNETİM KURULU

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Sayın Akkuş 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Hazine Bölümünde uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1998 yılında aynı bölümde Müdür Yardımcısı olmuş ve 2002-2006 yılları arasında Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. Sayın Akkuş 2006-2008 yıllarında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümünde, 2008-2011 yıllarında Hazine Bölümünde Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmüştür. 2011 yılında Genel Müdür Yardımcısı olan Sayın Akkuş halen aynı görevi sürdürmektedir. Sayın Akkuş, 2000-2003 yılları arasında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’de, 2003-2005 yıllarında T. Şişe Cam Fabrikaları A.Ş.’de, 2005-2007 yıllarında T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’de denetçilik yapmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı şirketler ve tarihleri ise şöyledir: 2007-2008 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., 2008-2010 İş-Dublin Financial Services Plc (Başkan), 2009-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş., 2010-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve 2011-2013 İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Başkan).

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Syracuse Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan Sayın Çakmakcı 1990-1997 yılları arasında bu üniversitede araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır. 1999-2003 yılları arasında Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’de mühendis ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalışan Sayın Çakmakcı 2003 yılında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda Teknoloji Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılığına getirilmiş ve 2009 yılında da Genel Sekreterlik görevine atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakcı 28.04.2006 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakcı 2008-2011 yılları arasında Mobiga Oyun Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, 2006 yılından itibaren de Teknoloji Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sayın Riza İhsan Kutlusoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Türkiye İş Bankası A.Ş.’deki kariyerine 1988 yılında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kutlusoy, 1996 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Müdür Yardımcısı, 1998 yılında aynı Müdürlükte Grup Müdürü, 2002 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Müdürü olarak atanmış, 2006 yılında Galata Şubesi Şube Müdürlüğüne getirilmiştir. 2008 yılında Risk Yönetimi Müdürlüğü Müdürü olarak atanan Kutlusoy, 2011 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. Sayın Kutlusoy Nisan 2016 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı şirketler ise şöyledir: 2002-2006 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Başkan Vekili), İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Başkan) ve İş Portföy Yönetimi A.Ş.(Başkan Vekili), 2004-2007 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(Üye), 2006-2008 Gemport Gemlik Liman Depolama İşletmeleri A.Ş.(Başkan), 2006-2011 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.(Başkan), 2011-2013 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.(Üye), 2011- Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.(Başkan), 2016- İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Üye).

Sayın Coşkun Kanberoğlu Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun olduktan sonra 1991-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Henkel - Ecolab Co. firmasında Teknik Satış Mühendisi olarak 2 yıl, Novartis Pharmaceutical Co. firmasında Üretim Şefi olarak 2 yıl çalışmıştır. 1997 yılından bu yana TSKB bünyesinde çalışan Kanberoğlu, Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Bölümü Müdürlüğü ve TSKB iştiraklerinden ESCARUS TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Kanberoğlu, TSKB Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi yapısı içerisinde Sürdürülebilirlik Alt Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Nisan 2019’dan bu yana ise İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Sayın Volkan Kublay, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. Türkiye İş Bankası A.Ş.'deki kariyerine 2000 yılında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sayın Kublay, 2008 yılında İştirakler Bölümüne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. TSKB, Arap Türk Bankası, İş Finansal Kiralama A.Ş. ve İş Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Denetçisi olarak görev yapmış olan Sayın Kublay 2012 yılında İştirakler Bölümünde Birim Müdürlüğüne atanmıştır. Sayın Kublay ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Sayın İhsan Elgin 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini ve 2007 yılında Koç Üniversitesi’nde yönetici MBA programını tamamlamıştır. İş hayatına 2000 yılında Aygaz’da insan kaynakları departmanında başlamıştır. Ardından pazarlama ve CRM analitiği bölümlerinde yönetici olarak görev almış, 2007 yılında tarım alanındaki üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayan teknoloji ürünleri ve hizmetleri geliştiren bir start-up olan ClimateMinder’ı kurmuş ve genel müdür yardımcılığı görevini almıştır. İhsan Elgin, 2011 yılında Özyeğin Üniversitesi’nin desteğiyle birlikte Türkiye’nin ilk iş hızlandırma programı olan Girişim Fabrikası’nın kuruluşunda görev almış ve üniversitenin girişimcilik merkezinde direktör olarak görev yapmıştır. 2015 yılında kurulan inovasyon yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firması olan Core Strateji’nin ve 2016 yılında kurulan MENA bölgesi start-up ekosistemi için yatırım analizi hizmeti sunan online bir platform olan Startups.watch‘ın kurucu ortaklığı görevini ve Özyeğin Üniversitesi’nde misafir girişimci görevini sürdürmektedir.

Sayın Selim Yazıcı 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans (1994) ve Doktora (1999) eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında üretim mühendisi olarak başlamıştır. Yüksek lisans yaptığı dönemde İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde akademik kariyerine başlamıştır. 2006 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını almıştır. İşletme, Yönetim, Örgütsel Davranış, Uluslararası İşletmecilik, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Dijitalleşme, E-Öğrenme ve İş Sürekliliği Yönetimi konularında lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermektedir. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak lisansüstü dersler vermiştir. 2009-2014 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2012 yılından beri İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini; 2016 yılından beri Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Finansal Teknolojiler konusunda ülkemizin bölgesel bir merkez (Hub) haline gelmesi ve FinTech girişimlerinin geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında kurulan FinTech İstanbul platformunun kurucu ortağıdır.